Congratulations to our students, Chau Wai Hin (5D), Yiu Ka Wing (5D), Shiu Tik Lam (5E), Lai Ka Ming (5E), Chan Tak Hung (5E), Ying Lok Sze (3C), Law Yin Ching (2D) and Tong Chun Yin (2C), accomplishing with “Best Design Award” of “The 3rd SKH Secondary Schools 3D-printed AI Robot Competition”.