Awardees: Chan Chun Hin (5E), Jiang Su (5E), Guo Wing Tiffany (3B)

 

Congratulations to 5E (2018-2019) Chan Chun Hin Matthew, 5E (2018-2019) Jiang Su Nancy awarded as the 15th Sha Tin District Outstanding Students (Senior Section), as well as 3B (2018-2019) Guo Wing Tiffany awarded as the 15th Sha Tin District Outstanding Students (Junior Section) at the Sha Tin District Outstanding Student Election 2019, jointly organized by the Sha Tin Outstanding Students Association and the Shatin Youths Association.